Genel bilgiler

Derslerde özellikle, genel anlamda kabul görülen eğitim metodların kullanılması ve sistematik  olan bir eğitim şekline önem verilmektedir.

Gruplardaki  ögrenci sayısı 4 – 5 kişi ile sınırlıdır.Enstruman eğitiminde, özellikle başlangıç seviyesinde olan öğrenciler için bu önemli bir durumdur. İstisnai durumlarda 4-5 kişiden fazla öğrencilerle de gruplar oluşturulabilir.

2 hafta temel nota ve solfej eğitiminden sonra bağlama ile ilk derslere başlanmaktadır. Teorik bölümün kısa tutulması öğrenci için  kağıt üzerindeki notalar ve bağlama çalma aşamasındaki bağlantıyı kurmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum göz, beyin ve ellerdeki reflekslerin beraber gelişimi icin önemlidir.

Bir enstrumanı çalmayı öğrenmek yeteneğin yanı sıra çok fazla zaman, emek ve sabır gerektirmektedir. Kurs dışında düzenli ve sürekli çalışmadan, sadece kursa katılmak bağlama öğrenmede  yeterli olmaz.

Bugüne kadar kurslarımıza katılan her öğrencimiz bağlama ile sevdiği türküleri rahatlıkla çalabilmiş ve derslerine büyük bir zevkle katılmıştır.